Kan een aanvrager zijn algemene informatie nog aanpassen nadat een dossier is opgestart?