Gebruikers koppelen aan groepen: vanuit de gebruiker