Processen zijn de kern van het automatiseringsproces. Je begint met een aantal basisvragen die je dan koppelt aan formulieren die de organisator moet invullen. Zo krijgt de organisator enkel de deelformulieren voorgeschoteld die relevant zijn voor zijn evenement. Het grootste voordeel voor de gemeente zit natuurlijk bij de efficiënte dataverzameling. Daarvoor moet het proces natuurlijk eerst goed worden ingesteld, zodat het doet wat je ermee wil doen.

In de navigatie vind je naast ‘Evenementen’ drie bolletjes. Daar verschijnen een aantal opties die het je mogelijk maken procedures op te stellen. Deze bespreken we verder in de volgende items.